محمد بن حمادي: حملات مقاطعة المساحات التجارية اللي يدعيولها ماهيش مقنعة وبلاش مبررات

Mouthir Lel Jadal Animateur
محمد بن حمادي نائب رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى: حملات مقاطعة المساحات التجارية اللي يدعيولها ماهيش مقنعة وبلاش مبررات
Focus sur une problématique sociale ou économique qui touche les auditeurs. Intervenez, interagissez et écoutez le point de vue d’un expert. Auditeurs, à vous l’antenne !